Create issue ticket

1 různé diagnózy pro Pankreatoblastom

  • Pankreatoblastom

    Nádory typické pro dětský věk – jedná se o velmi vzácné nádory typické pro děti mladší 5 let (pankreatoblastom, maligní rhabdoidní nádor nebo pleuropulmonální blastom).[detskaonkologie.registry.cz] Pankreatoblastom je velmi vzácný nádor dětského věku. Je tvořen nediferencovanou tkání.[cs.medlicker.com] […] buněk Mucinózní cystadenokarcinom Intraduktální mucinózně papilární karcinom Karcinom s buňkami pečetního prstenu Anaplastický adenokarcinom Solidní pseudopapilární karcinom Pankreatoblastom[travici-potize.cz]

Další symptomy