Create issue ticket

1 různé diagnózy pro Osteoklastom

  • Chondroma

    Obrovskobuněčné nádory 22.3.9.1 Obrovskobuněčný nádor Klinické znaky: Je lokálně agresivně rostoucí nádor tvořený početnými obrovskými mnohojadernými buňkami typu osteoklastů (osteoklastom[atlases.muni.cz]