Create issue ticket

3 různé diagnózy pro Orální edém

  • Stomatitida
  • Angioedém
  • Dědičný angioedém

    Souhrn Hereditární angioedém způsobený deficitem C1 inhibitoru je vzácné onemocnění. Odhadovaná frekvence výskytu v populaci se udává 1 : 50 000 bez závislosti na rase či pohlaví. Onemocnění se klinicky projevuje recidivami lokalizovaných otoků podkoží a sliznic, které většinou trvají 2–5 dní. Nejčastěji[…][zdravi.euro.cz]

Další symptomy