Create issue ticket

3 různé diagnózy pro Omrzliny

  • Vystavení chladu
  • Hyperkapnie

    Hyperkapnie je označení pro situaci, kdy dojde ke zvýšení koncentrace oxidu uhličitého v tepenné krvi nad horní hranici normy. To znamená, že parciální tlak oxidu uhličitého v tepenné krvi (paCO 2 ) vzroste nad cca 5.8 kPa (kilopascalů). Jde o stav opačný k hypokapnii . Příčiny : Hyperkapnii musíme chápat jako[…][stefajir.cz]

  • Hemopneumothorax

    Nepatří sem:popáleniny a poleptání ( T20–T32 ) účinky cizího tělesa v:. průdušce ( T17.5 ). plíci ( T17.8 ). jícnu ( T18.1 ). průdušnici ( T17.4 ) zlomenina páteře NS ( T08 ) omrzlina[uzis.cz]

Další symptomy