Create issue ticket

6 různé diagnózy pro Obousměrná tachykardie

Zobrazit výsledky v: Deutsch

 • Katecholaminergní polymorfní komorová tachykardie

  Každá z těchto poruch může předurčovat vývoj komorové arytmie (tj. polymorfní ventrikulární tachykardie, torsade de pointes, obousměrně komorové tachykardie), která se může[cytogenetika.cz] […] short QT (SQTS), Long QT (LQTS), syndromu náhlého úmrtí (SIDS), Brugada syndromu (BRS), časného repolarizačního syndromu (ERS), a katecholaminergní polymorfní ventrikulární tachykardie[cytogenetika.cz]

 • Obousměrná tachykardie

  Každá z těchto poruch může předurčovat vývoj komorové arytmie (tj. polymorfní ventrikulární tachykardie, torsade de pointes, obousměrně komorové tachykardie), která se může[cytogenetika.cz] 13.5.4 Syndrom Brugadových. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 146 13.5.5 Syndrom časné repolarizace. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 152 13.5.6 „Obousměrná[adoc.tips] […] short QT (SQTS), Long QT (LQTS), syndromu náhlého úmrtí (SIDS), Brugada syndromu (BRS), časného repolarizačního syndromu (ERS), a katecholaminergní polymorfní ventrikulární tachykardie[cytogenetika.cz]

 • Atriální flutter

  13.5.4 Syndrom Brugadových. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 146 13.5.5 Syndrom časné repolarizace. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 152 13.5.6 „Obousměrná[adoc.tips] “ komorová tachykardie. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 152 14 Tachykardie se širokými komorovými komplexy. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 155 14.1 Příčiny širokokomplexové tachykardie[adoc.tips]

 • Kašel

  Každá z těchto poruch může předurčovat vývoj komorové arytmie (tj. polymorfní ventrikulární tachykardie, torsade de pointes, obousměrně komorové tachykardie), která se může[cytogenetika.cz] […] short QT (SQTS), Long QT (LQTS), syndromu náhlého úmrtí (SIDS), Brugada syndromu (BRS), časného repolarizačního syndromu (ERS), a katecholaminergní polymorfní ventrikulární tachykardie[cytogenetika.cz]

 • Atrioventrikulární blok prvního stupně

  13.5.4 Syndrom Brugadových. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 146 13.5.5 Syndrom časné repolarizace. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 152 13.5.6 „Obousměrná[adoc.tips] “ komorová tachykardie. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 152 14 Tachykardie se širokými komorovými komplexy. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 155 14.1 Příčiny širokokomplexové tachykardie[adoc.tips]

 • Atrioventrikulární disociace

  13.5.4 Syndrom Brugadových. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 146 13.5.5 Syndrom časné repolarizace. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 152 13.5.6 „Obousměrná[adoc.tips] “ komorová tachykardie. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 152 14 Tachykardie se širokými komorovými komplexy. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 155 14.1 Příčiny širokokomplexové tachykardie[adoc.tips]

Další symptomy