Create issue ticket

2 různé diagnózy pro Nedostatek vitaminu D

Zobrazit výsledky v: English

  • Nedostatek 3-beta-hydroxy-delta5-C27-steroidní oxidoreduktázy
  • Hyperargininémie

    […] kyselé fosfatázy Familiární hypofosfatemie Hypofosfatázie Vitamin D rezistentní:. osteomalacie. křivice Nepatří sem:osteomalacie dospělých ( M83.– ) osteoporóza ( M80–M81[uzis.cz] […] z nedostatku železa ( D50.– ). sideroblastická ( D64.0–D64.3 ). 2 Poruchy metabolismu zinku Acrodermatitis enteropathica. 3 Poruchy metabolismu fosforu a fosfatáz Nedostatek[uzis.cz] D ( E55.– ). 0 Poruchy metabolismu mědi Menkesova nemoc (zauzlené vlasy)(ocelové vlasy) Wilsonova nemoc. 1 Poruchy metabolismu železa Hemochromatóza Nepatří sem:anemie:.[uzis.cz]

Další symptomy