Create issue ticket

5 různé diagnózy pro Narkolepsie

Zobrazit výsledky v: Deutsch

 • Unverricht-Lundborgův syndrom

  Kardiovaskulární Onkologická Endokrinní Infekční Nutriční deficity Těžké kovy Jiné choroby Alzheimerova choroba, sclerosis multiplex, Parkinsonova choroba, trauma hlavy, epilepsie, narkolepsie[docplayer.cz]

 • Narkolepsie
 • Glossalgia

  Nadměrná denní ospalost (hypersomnie), může být příznakem jiných poruch, jako je narkolepsie.[womenhealthnetcs.bitballoon.com]

 • Hartnupova nemoc

  Primární poruchy spánku: Narkolepsie s kataplexií – přes den pády při emocích bez poruchy vědomí, pády při imperativním usnutí (u dětí vzácné), spánková obrna při usínání[wikiskripta.eu] Prader-Willi -delece maternální části chromosomu 15q11-13, pravidelně porucha sání, dále hypogonadismus, PM retardace, v pozdějším věku hyperfagie s obezitou, poruchy spánku (Sek. narkolepsie[wikiskripta.eu]

 • Epileptická Aura

  I mdloby, migréna, bolesti hlavy, narkolepsie, užívání léků, duševní nemoc a celá řada dalších stavů, které dočasně mění vědomí či vnímání, mohou vyvolat některé z uvedených[labtestsonline.cz] Diferenciální diagnostika epilepsie stavy spojené s poruchou vědomí: vazovagální synkopa, srdeční arytmie ( Adamsův-Stokesův syndrom ), migréna, hypokalcémie, amentní stavy, narkolepsie[wikiskripta.eu]

Další symptomy