Create issue ticket

3 různé diagnózy pro Mukopolysacharidóza 2

Zobrazit výsledky v: English

  • Leighova nemoc

    AMP-aktivované proteinkinázy (úvodní symptom) Barthův syndrom Dědičné poruchy glykosylace (s perikardiálním výpotkem, může být úvodním symptomem) Vrozené svalové dystrofie D-2-[medicabaze.cz] […] hydroxyisobutyrátová acidurie Hyperdenzity v bílé hmotě Se zvýšeným obvodem hlavy: Alexanderova choroba (přední) Choroba Canavanové Glutarová acidurie typ I (bitem porální atrofie) L-2-[medicabaze.cz] […] hydroxyglutarová acidurie Mukopolysacharidózy (s vakuolami) Vakuolizující leukoencefalopatie S normálním obvodem hlavy: Dominující změny v periventrikulární bílé hmotě Aicardi-Goutièrův[medicabaze.cz]

  • Hyperargininémie

    Scheieův. 1 Mukopolysacharidóza‚ typ II Hunterův syndrom. 2 Jiné mukopolysacharidózy Nedostatek beta glukuronidázy Mukopolysacharidóza‚ typy III‚ IV‚ VI‚ VII Syndrom:.[uzis.cz] […] lipidů Cerebrotendinózní cholesteróza [van Bogaertova–Schererova–Epsteinova] Nemoc Wolmanova. 6 Porucha ukládání lipidů NS E76 Poruchy metabolismu glykosaminoglykanu. 0 Mukopolysacharidóza[uzis.cz]

  • Wolmanova choroba

    AMP-aktivované proteinkinázy (úvodní symptom) Barthův syndrom Dědičné poruchy glykosylace (s perikardiálním výpotkem, může být úvodním symptomem) Vrozené svalové dystrofie D-2-[medicabaze.cz] […] hydroxyisobutyrátová acidurie Hyperdenzity v bílé hmotě Se zvýšeným obvodem hlavy: Alexanderova choroba (přední) Choroba Canavanové Glutarová acidurie typ I (bitem porální atrofie) L-2-[medicabaze.cz] […] hydroxyglutarová acidurie Mukopolysacharidózy (s vakuolami) Vakuolizující leukoencefalopatie S normálním obvodem hlavy: Dominující změny v periventrikulární bílé hmotě Aicardi-Goutièrův[medicabaze.cz]

Další symptomy