Create issue ticket

2 různé diagnózy pro MRI sken zobrazující léze bílé hmoty

Zobrazit výsledky v: English

  • Fabryho nemoc
  • Leighova nemoc

    […] vrozená encefalomyelopatie způsobená deficitem pyruvátdehydrogenázy (porucha intermediárního metabolismu sacharidů ve spojení s laktátovou acidózou), deficitem komplexů I. a IV. respiračního řetězce, v některých případech je prokázána recesivní dědičnost autozomální nebo vázaná na X chromozom. Manifestuje se[…][lekarske.slovniky.cz]

Další symptomy