Create issue ticket

6 různé diagnózy pro Mezenterická tepnová trombóza

  • Akutní pankreatitida
  • Chronické pravostranné městnavé srdeční selhání
  • Embolický mezenterický infarkt

    mezenterické tepny Klinický obraz náhle vzniklá krutá bolest břicha s chudým nálezem fyzikálním zvracení, ve stolici se může objevit krev po několika hodinách se bolesti[wikiskripta.eu] mezenterické tepny projevuje se podobně jako embolie, ale příznaky mohou nastupovat pozvolněji v anamnéze může být abdominální angina trombektomie je obvykle nedostatečná[wikiskripta.eu] […] ischémie nejčastěji je podmíněna embolií do a. mesenterica superior, méně trombózou na plátu, aneurysmatu nebo aortální disekci další příčinou může být žilní trombóza Embolie[wikiskripta.eu]

  • Ulcerózní kolitida
  • Esenciální trombocytémie
  • Enterolith

    (tepny)(žíly):. embolie. infarkt. trombóza Subakutní ischemická kolitida. 1 Chronická vaskulární onemocnění střeva Chronická ischemická:. kolitida. enteritida. enterokolitida[uzis.cz] Ischemická striktura střeva Mezenterická:. vaskulární insuficience. ateroskleróza. 2 Angiodysplázie tračníku. 8 Jiná vaskulární onemocnění střeva. 9 Vaskulární onemocnění[uzis.cz] […] nekrotizující enterokolitida u plodu a novorozence ( P77 ). 0 Akutní vaskulární onemocnění střeva Akutní:. fulminantní ischemická kolitida. infarkt střevní. ischemie tenkého střeva Mezenterické[uzis.cz]

Další symptomy