Create issue ticket

8 různé diagnózy pro Meningeom

Zobrazit výsledky v: Deutsch

 • Supraselární nádor

  Meningeom - z tubercula, nebo z diafragmy sedla, podrobněji viz C.[anatrad.com] Modifikováno podle(11) Nádory a cysty hypofyzární adenom, kraniofaryngeom, paraselární tumor (cysty – Rathkeho, dermoidní; meningeom, germinom, gliom, ependymom, chordom),[zdravi.euro.cz] Meningeom - 11 % intraventrikulárních nádorů, téměř vždy v trigonu, podrobněji viz E.[anatrad.com]

 • Lymfangioleiomyomatóza
 • Gliom

  Ependymom IV. komory mozkové (MR) Odkazy Související články Meningeomy Zdroj BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online].  2007. [cit. 2009]. .[wikiskripta.eu]

 • Panhypopituitarismus

  Nejčastěji vede k postižení adenohypofýzy útlak v oblasti tureckého sedla (hypofyzární adenom, kranifaryngeom, cysty, meningeomy, gliomy,…).[wikiskripta.eu] Získané příčiny hypopituitarismu Nádory Hypofyzární adenom, Kraniofaryngeom, Paraselární tumor (cysty – Rathkeho, dermoidní; meningeom, germinom, gliom, ependymom, chordom[medicabaze.cz] Příčiny sekundárního hypopituitarismu bývají nejčastěji nádory hypotalamu ( a sice tzv. pinealomy, meningeomy, ependymomy či metastatické nádory ).[anamneza.cz]

 • Pilomatrixoma

  Komparace dvou kazuistik maligního meningeomu s rozdílnými genetickými aberacemi.[fno.cz] Extrakraniálně metastazující meningeomy. (26. slovenský a český neurologický zjazd, 59. slovenský a český zjazd klinickej neurofyziológie, Martin, 7.-10. 11. 2012).[fno.cz]

 • Familiární nebo sporadická hemiplegická migréna

  […] kuřák, hypertenze, chronická ICHS se syndromem anginy pectoris, 1992 pro fibrilaci síní s bradykardií zaveden kardiostimulátor, 1998 reimplantace plicní embolie zjištěn meningeom[docplayer.cz]

 • Hypopituitarismus

  Příčiny sekundárního hypopituitarismu bývají nejčastěji nádory hypotalamu ( a sice tzv. pinealomy, meningeomy, ependymomy či metastatické nádory ).[anamneza.cz] Získané příčiny hypopituitarismu Nádory Hypofyzární adenom, Kraniofaryngeom, Paraselární tumor (cysty – Rathkeho, dermoidní; meningeom, germinom, gliom, ependymom, chordom[medicabaze.cz]

 • Bazaliom

  Dále se mohou nalézt ovariální fibromy, fibrosarkomy, fibromy kardiální, meduloblastom a meningeom, časté jsou také lymfatické a chylózní cysty mezenteria.[nechcikazy.cz]

Další symptomy