Create issue ticket

2 různé diagnózy pro Lithium

Zobrazit výsledky v: Français

  • Unverricht-Lundborgův syndrom

    Pokud bylo lithium použito úspěšně v augmentaci, tak jeho kombinace s AD v pokračovací léčbě zvyšuje jejich účinnost (21).[docplayer.cz] Možné léky pro augmentaci jsou lithium, další tymoprofylaktika, tyreoidální hormony, buspiron, stimulancia a antipsychotika.[docplayer.cz] Lithium je v léčbě unipolární deprese používáno především v augmentaci TCA a SSRI při nedostatečné odpovědi na léčbu (14, 22, 24).[docplayer.cz]

  • Choroba Charcot-Marie-Tooth

    […] vitaminu B6 (Pyridoxin) Metronidazol Nitrofurantoin N 2 O – oxid dusný (opakovaná inhalace) Penicilin (pouze vysoké i.v.dávky) Penicilamin Perhexiline Taxol Vincistine Zlato Lithium[c-m-t.cz]

Další symptomy