Create issue ticket

1 různé diagnózy pro Leighova nemoc

  • Leighova nemoc

    […] vrozená encefalomyelopatie způsobená deficitem pyruvátdehydrogenázy (porucha intermediárního metabolismu sacharidů ve spojení s laktátovou acidózou), deficitem komplexů I. a IV. respiračního řetězce, v některých případech je prokázána recesivní dědičnost autozomální nebo vázaná na X chromozom. Manifestuje se[…][lekarske.slovniky.cz]

Další symptomy