Create issue ticket

2 různé diagnózy pro Lacerace

  • Hemopneumothorax

    […] hrudníku Vena azygos – nepárová žíla Prsní tepny nebo žíly. 9 Poranění neurčených krevních cév hrudníku S26 Poranění srdce Patří sem:zhmoždění – kontuze srdce roztržení – lacerace[uzis.cz]

  • Supraselární nádor

    […] kavernózního sinu - bolest v oblasti trigeminu a paréza okohybných svalů, často inoperabilní a nutná intervence odpoutatelným balónkem a uzávěr sinu / karotido-kavernózní píštěl - lacerace[anatrad.com]

Další symptomy

Podobné symptomy