Create issue ticket

5 různé diagnózy pro Krátký QT interval

Zobrazit výsledky v: English

  • Acidóza

    Přehled Co je to? Acidóza a alkalóza jsou termíny užívané k popsání abnormální situace, která je způsobena nadbytkem kyselin nebo alkalických látek (bází) v krvi. Tato nerovnováha je vyvolána celou řadou stavů či nemocí. Normální pH krve musí být udržováno v úzkém rozmezí 7,36 – 7,44, aby byla zajištěna[…][labtestsonline.cz]

  • Primární hyperparatyreóza
  • Hyperkalcémie
  • Metabolická acidóza

    […] metabolická acidóza – acidóza způsobená metabolickými ději, tj. hromaděním protonů či k úbytkem alkalických látek. K hromadění kyselých látek vede akumulace kyselin ketoacidóza, laktátová acidóza, m. a. při selhání ledvin. Ztráty bikarbonátu jsou např. při proximální renální tubulární acidóze či těžších průjmech.[…][lekarske.slovniky.cz]

  • Williamsův syndrom

Další symptomy