Create issue ticket

4 různé diagnózy pro Kolobom

Zobrazit výsledky v: Deutsch

 • Blepharoptosa

  Mezi vrozené vývojové vady víček řadíme: kongenitální kolobom, epikantus, blefarofimózu.[wikiskripta.eu]

 • Kolobom

  Kolobom Kolobomy jsou rozštěpové vady vznikající při neuzávěru choroidální štěrbiny v šestém týdnu intrauterinního vývoje.[wikiskripta.eu] Kolobom ale může prostupovat i hlouběji a postihnout řasnaté těleso, cévnatku či zrakový nerv .[wikiskripta.eu]

 • Microphthalmos

  [coloboma] čočky. 3 Vrozená afakie. 4 Sférofakie. 8 Jiné vrozené vady čočky. 9 Vrozené vady čočky NS Q13 Vrozené vady předního segmentu oka. 0 Kolobom [coloboma] duhovky[uzis.cz] Později ještě v porodnici se ukázalo, že má defekt komorového septa (srdeční vada) středně významný a kolobomy disku optického nervu.[valiovajohana.wixsite.com] […] disku nervi optici. 3 Vrozené vady cévnatky. 8 Jiné vrozené vady zadního segmentu oka Kolobom očního pozadí. 9 Vrozená vada zadního segmentu oka NS Q15 Jiné vrozené vady[uzis.cz]

 • Blepharospasmus

  Mezi vrozené vývojové vady víček řadíme: kongenitální kolobom, epikantus, blefarofimózu.[wikiskripta.eu]

Další symptomy