Create issue ticket

2 různé diagnózy pro Jaterní veno-okluzivní onemocnění

  • Hepatocelulární karcinom

    Hepatocelulární karcinom C22.0 8170/3 Mikroskopický obraz hepatocelulárního karcinomu Lokalizace játra Incidence v ČR 5–7/100 000 obyv. Prognóza špatná Terapeutické modality chirurgická léčba (resekce, transplantace), nechirurgická léčba (lokální ablace), farmakologická léčba Hepatocelulární karcinom (HCC) je[…][wikiskripta.eu]

  • Chemoterapie

Další symptomy