Create issue ticket

1 různé diagnózy pro Isovalerová acidemie

Zobrazit výsledky v: Nederlands

  • Hyperargininémie

    […] řetězcem a metabolismu mastných kyselin. 0 Nemoc javorového sirupu (Leucinóza). 1 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem Hyperleucin-isoleucinemie Isovalerová[uzis.cz] acidemie Metylmalonová acidemie Propionová acidemie Hypervalinemie. 2 Porucha metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem NS. 3 Poruchy metabolismu mastných kyselin Adrenoleukodystrofie[uzis.cz]

Další symptomy