Create issue ticket

334 různé diagnózy pro Invalidita

 • Muskuloskeletální bolest zad

  V nejhorších případech pracovníci končí i s trvalou invaliditou.[bozpinfo.cz] Pokud porucha přeroste v dlouhodobé chronické onemocnění, může vést člověka až k trvalé invaliditě.[bezpecnostprace.info] Příznaky těchto onemocnění mohou být různé, od pocitů diskomfortu a bolesti při práci, až k následnému omezení tělesných funkcí a invaliditě.[bozpprofi.cz]

 • Hypertenze

  […] selhání (systolická dysfunkce) Cévní mozková příhoda nedostatečně léčená hypertenze je rizikovým faktorem – podílí se na ischemické i hemoragické etiologii; stále v popředí invalidity[wikiskripta.eu]

 • Těžká depresivní epizoda

  Základní členění – „oficiální“ typy: Depresivní epizoda: Lehká depresivní epizoda – Takový člověk se musí do všeho nutit, nic ho netěší, stahuje se do sebe, nicméně plus minus udělá, co je potřeba doma i v práci. Léčí se ambulantně. Středně těžká depresivní epizoda – Tento člověk je nešťastný, jeho stav mu[…][deprese.psychoweb.cz]

 • Primární progresivní roztroušená skleróza

  Dochází při ní k mírnému nárůstu invalidity.[lich.cz] U většiny nemocných dojde v průběhu 6-8 týdnů k úpravě příznaků, některé ataky však mohou zanechat trvalý patologický neurologický nález či určitý stupeň invalidity.[nfimpuls.cz] Cíl léčby Klikněte pro více informací Důležitým cílem léčby RRRS a PPRS je co nejdřívější zpomalení progrese invalidity.[mojemedicina.cz]

 • Artritida

  Artritida může vést až k trvalé invaliditě. Revmatoidní artritida je autoimunitní onemocnění, které postihuje především klouby a vyvolává v nich chronický zánět.[zdravi.euro.cz] […] je ztuhlost až vývoj tzv. ankylózy, což je stav, kdy kloub již nefunguje jako kloub, tedy ztratí pohyblivost a u některých pacientů a v určitých případech vede k trvalé invaliditě[nemoci.vitalion.cz]

 • Hemofilie

  Opakované krvácení kloub vážně poškozuje a bez rychlé a účinné léčby může vést až trvalé invaliditě.[hemofilie.cz] […] žen) se přistupuje k pravidelnému podávání srážecích faktorů a tím se předchází nebezpečným krvácivým epizodám, případně krvácení do kloubů, které může způsobit trvalou invaliditu[prirodovedci.cz] Bez této léčby by ale dříve nebo později skončil na invalidním vozíku, nikdy by nemohl studovat a celý život by měl strach z bolesti a invalidity.“[bayer.cz]

 • Chronický únavový syndrom

  Pokud totiž není chronický únavový syndrom včas objeven a vhodně léčen, může vyústit v částečnou nebo i plnou invaliditu.[celltheraclinic.cz] […] běžných pracovních i rodinných povinností, zanedbává sociální život, zůstává osamocen, což má negativní dopad na sociální potřeby i psychiku člověka a může vést až k trvalé invaliditě[alphega-lekarna.cz] Chronický únavový syndrom Vás přinutí ke kratší nebo delší pracovní neschopnosti.Ve výjimečných případech může vést dokonce k částečné nebo úplné invaliditě.[ulekare.cz]

 • CINCA syndrom

  Přerůstová artropatie může způsobit invaliditu. U velmi závažně postižených jedinců může dojít k předčasnému úmrtí.[printo.it]

 • Syfilis

  Neléčená nebo nedostatečně léčená může být v pozdním stadiu příčinou úmrtí či invalidity pacienta (postižení srdečně - cévního aparátu, centrálního nervového systému, kůže[prevence-praha.cz] Pokud pacient včas nezahájí léčbu, v pozdním stádiu syfilis může způsobit smrt nebo invaliditu pacienta.[zdravi.euro.cz] […] vidět z výše popsaného, je toto onemocnění svými příznaky velice rozmanité a celý proces trvá velmi dlouho, každopádně neléčen končí velmi tragicky, v lepším případě trvalou invaliditou[nemoci.vitalion.cz]

 • Spinální stenóza

  Ohledně invalidity - o její posouzení samozřejmě lze žádat, přiznání invalidního důchodu samo o sobě neznamená, že by manžel nemohl vůbec pracovat a jsou-li potíže velmi dlouhodobé[ulekare.cz]

Další symptomy

Podobné symptomy