Create issue ticket

4 různé diagnózy pro Idiopatická plicní fibróza

  • Dermatomyositida
  • Vnější alergická alveolitida
  • Multicentrická Castlemanova choroba

    Počet nalezených dokumentů: 19505 Publikováno od do Moderní separační techniky pro analýzu biologického materiálu v klinickém výzkumu Kasalová, Eva; Solich, Petr; Nobilis, Milan; Friedecký, David 2017 - český Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr.[…][nusl.cz]

  • Hyperargininémie

    .– ) osteoporóza ( M80–M81 ). 4 Poruchy metabolismu hořčíku Hypermagnezemie Hypomagnezemie. 5 Poruchy metabolismu vápníku Familiární hypokalciurická hyperkalcemie Idiopatická[uzis.cz] Patří sem:mukoviscidóza. 0 Cystická fibróza s plicními projevy. 1 Cystická fibróza se střevními projevy Syndrom distální střevní obstrukce Mekoniový ileus u cystické fibrózy[uzis.cz] […] hyperkalciurie Nepatří sem:chondrokalcinóza ( M11.1–M11.2 ) hyperparatyreóza ( E21.0–E21.3 ). 8 Jiné poruchy metabolismu minerálů. 9 Poruchy metabolismu minerálů NS E84 Cystická fibróza[uzis.cz]

Další symptomy