Create issue ticket

6 různé diagnózy pro Hydrops fetalis

Zobrazit výsledky v: Deutsch

 • Mukopolysacharidóza
 • Niemann-Pickova choroba typu C
 • Noonanův syndrom
 • Wolmanova choroba

  fetalis.[medicabaze.cz] Jaterní postižení a hydrops fetalis Mohou být zjištěny 3 hlavní skupiny jaterních symptomů: Hepatomegalie s hypoglykémií a křečemi mohou svědčit pro glykogenózu I nebo III[medicabaze.cz] Poruchy respiračního řetězce Porucha syntézy serinu (mikrocefalie) Deficit transaldolázy (hydrops fetalis) Malformace Deficit 3-OH-izobutyryl-CoA deacylázy (končetiny, obratle[medicabaze.cz]

 • Hemoglobinopatie

  Hemoglobinopatie Hemoglobinopatie a patogeneze Plasmodium falciparum malaria Klinický obraz talasémie, srpkovitá anémie Příčina změna tvorby celého globinového řetězce, syntéza abnormálního globinového řetězce Diagnostika DNA diagnostika Prognóza transplantace kmenových buněk, transfúzní terapie, symptomatická léčba[…][wikiskripta.eu]

 • Leighova nemoc

  fetalis.[medicabaze.cz] Jaterní postižení a hydrops fetalis Mohou být zjištěny 3 hlavní skupiny jaterních symptomů: Hepatomegalie s hypoglykémií a křečemi mohou svědčit pro glykogenózu I nebo III[medicabaze.cz] Poruchy respiračního řetězce Porucha syntézy serinu (mikrocefalie) Deficit transaldolázy (hydrops fetalis) Malformace Deficit 3-OH-izobutyryl-CoA deacylázy (končetiny, obratle[medicabaze.cz]

Další symptomy