Create issue ticket

7 různé diagnózy pro Hemofilie A

Měli jste namysli: Hemofilie, A

 • Subterální struma

  Radomíra Hrdličková Pacient s hemofilií Radomíra Hrdličková Hemofilie Vrozené krvácivé onemocnění (Genetická porucha sekundární hemostázy) Hemofilie A - deficit koagulačního[docplayer.cz] KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule s 8,5 ml Více Pacient s hemofilií.[docplayer.cz] […] faktoru VIII Hemofilie B - deficit koagulačního Více Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 012.001 1 / 10 NÁRODNÍ[docplayer.cz]

 • Syndrom anteriorní spinální arterie

  […] karcinomu prsu: Neoadjuvantní a adjuvantní léčba z pohledu onkologa Pozice pacienta v kardiovaskulárním kontinuu Neuropatická bolest, její diagnostika a léčba v praxi Získaná hemofilie[prolekare.cz] […] prostaty Biologická léčba Chronické rány Crohnova nemoc Diabetes Enuréza a nykturie Farmakoterapie bolesti Fibrilace síní Gastrointestinální léčba GIT a koliky u dětí Glaukom Hemofilie[prolekare.cz]

 • Nedostatek faktoru VII

  Rozsah a typ krvácení je podobný jako u hemofilií, včetně krvácení do kloubů a svalů.[medicabaze.cz]

 • Hemofilie B

  Riziko vzniku inhibitoru je nejvyšší u těžké hemofilie A, postihuje zhruba 10-40% pacientů, u těžké hemofilie B nepřesahuje 3%.[hemofilici.cz] Klinické projevy hemofilie Klasická hemofilie B i hemofilie A se projevují excesivním krvácením a nelze je od sebe podle klinických projevů odlišit.[zdravi.euro.cz] Popis hemofilie Genetická souvislost, přenašečství hemofilie Vliv defektního genu na srážení krve Získaná hemofilie Hemofilie patří mezi poruchy srážení krve (tzv. koagulopatie[nemoci.vitalion.cz]

 • Talasémie

  Hemofilie Hemofilie je vrozené krvácivé onemocnění vázané na chromozom X. Ženy se nemohou touto nemocí nakazit, ale bývají přenašečkami.[symptomy.cz]

 • Alopecie

  Chronický perzistující kašel Konference / Semináře Kongresy a sympozia www servis Alzheimerova choroba Nemoc šílených krav Optika Creutzfeldt-Jakob Gastroezofageální reflux Hemofilie[zdrava-rodina.cz]

 • Hemofilie

Další symptomy

Podobné symptomy