Create issue ticket

11 různé diagnózy pro Glukokortikoidy

 • Unverricht-Lundborgův syndrom

  […] sedativa-hypnotika, alkohol digitalis, reserpin, propranolol, methydopa, quanethidin, clonidin cimetidin, ranitidin cykloserin, vinkristin, vinblastin orální kontraceptiva, acta glukokortikoidy[docplayer.cz]

 • Supraselární nádor

  […] osy po odstranění ACTH produkujícího tumoru hypofýzy nebo kortizol produkujícího tumoru kůry nadledvin, dlouhodobá léčba vyšší dávkou kortikoidů Léky anabolické steroidy, glukokortikoidy[zdravi.euro.cz]

 • Neuroblastom

  Kůra nadledvinek produkuje: Glukokortikoidy - ovlivňují metabolismus cukrů, tuků, ale i bílkovin Aldosteron - ovlivňuje minerály, zejména sodík a draslík a má vliv i na tlak[modrykonik.cz]

 • Hypopituitarismus

  Nedostatek adrenokortikotropního hormonu (ACTH) ‒ snížená funkce nadledvin, tvoří se méně glukokortikoidů, objevuje se slabost, únava, psychické rozlady, nevolnosti, bolesti[namal.cz] […] osy po odstranění ACTH produkujícího tumoru hypofýzy nebo kortizol produkujícího tumoru kůry nadledvin, dlouhodobá léčba vyšší dávkou kortikoidů Léky Anabolické steroidy, glukokortikoidy[medicabaze.cz]

 • Kalcinóza

  Stále častěji se v naší praxi setkáváme s iatrogenním hyperadrenokorticismem způsobený dlouhodobým podáváním glukokortikoidů.[abvet.cz] Cushingův syndrom - hyperadrenocorticismus 6.9.2013 Hyperadrenokorticismus neboli Cushingův sydrom patří mezi nejčastější endokrinopatie psů charakterizovaný nadprodukcí glukokortikoidů[abvet.cz] Klinické příznaky jsou způsobeny nárustem koncentrace glukokortikoidů: polydipsie/polyurie, polyfagie,distenze abdomenu, zvětšení jater, letargie a intolerance zátěže, změny[abvet.cz]

 • IgE myeloma

  Klasicky se Waldenströmova makroglobulinémie léčí alkylačními cytostatiky a glukokortikoidy, podobně jako myelom.[zdravi.euro.cz]

 • Acute Cor Pulmonale

  Při akutní exacerbaci CHOPN jsou vhodná antibiotika, glukokortikoidy, bronchodilatancia a oxygenoterapie. Prognóza CHOPN s cor pulmonale chronicum je závažná.[zdravi.euro.cz]

 • Autozomálně dominantní osteopetróza typu 2

  Pancytopenii a hepatomegalii lze stabilizovat vysokými dávkami glukokortikoidů. V indikovaných situacích může být příznivá dekomprese optického a lícního nervu.[medicabaze.cz]

 • Piebaldismus

  […] lipodystrofie Parciální lipodystrofie Polycystický ovariální syndrom Ostatní endokrinologická onemocnění Hyperandrogenní syndrom Akromegálie, gigantizmus Cushingův syndrom Léčba glukokortikoidy[adoc.tips]

 • Panhypopituitarismus

  […] osy po odstranění ACTH produkujícího tumoru hypofýzy nebo kortizol produkujícího tumoru kůry nadledvin, dlouhodobá léčba vyšší dávkou kortikoidů Léky Anabolické steroidy, glukokortikoidy[medicabaze.cz]

Další symptomy