Create issue ticket

1 různé diagnózy pro Glioblastoma multiforme

Zobrazit výsledky v: English

  • Glioblastoma multiforme

    Glioblastoma multiforme ( GBM , Glioblastom ) je nejčastější a nejmalignější gliom mozku.[wikiskripta.eu] Glioblastoma Multiforme [online]. Poslední revize 2011, [cit. 2012-02-13]. . BRUCE, Jeffrey N. Glioblastoma Multiforme [online]. [wikiskripta.eu] Glioblastoma Multiforme [online]. Poslední revize 2011, [cit. 2012-02-13]. . a b c d BRUCE, Jeffrey N. Glioblastoma Multiforme [online]. [wikiskripta.eu]

Další symptomy