Create issue ticket

3 různé diagnózy pro Gardnerův syndrom

Zobrazit výsledky v: Deutsch

  • Hepatoblastom

    : Beckwithův-Wiedemannův syndrom, Gardnerův syndrom rodinná zátěž: familiární adenomatosní polyposa (FAP) Diagnostika Anamnéza: porodní hmotnost, přítomnost vrozených anomálií[detskaonkologie.registry.cz] […] nejsou známé rizikovou skupinou jsou děti s nízkou porodní hmotností ( zvýšené riziko vzniku hepatoblastomu: asociace s vrozenými vadami a faktory (hemihypertrofie) genetické syndromy[detskaonkologie.registry.cz]

  • Chondroma

    Mnohotné osteomy spolu s výskytem střevní polypózy a fibromy měkkých tkání jsou součástí Gardnerova syndromu. Histologie: Osteom je tvořený zralou lamelární kostí.[atlases.muni.cz]

  • Hibernoma

    Podobné Témata jako Turcotův syndrom - příznaky, projevy, symptomy Gardnerův syndrom - příznaky, projevy, symptomy, obrázek, fotografie 12. březen 2012 Příčinou je mutace[lecitnemoc.cz] Podobné Témata jako Gardnerův syndrom - příznaky, projevy, symptomy, obrázek, fotografie Endodermální sinusový nádor, yolk sac tumor - příznaky, projevy ... 11. březen 2015[lecitnemoc.cz] Prognóza nepříznivá pro ... gardneruv- syndrom-priznaky-projevy-symptomy-obrazek-fotografie-1 ....[lecitnemoc.cz]

Další symptomy