Create issue ticket

6 různé diagnózy pro Fokální záchvat

 • Leptomeningeal Metastasis
 • Familiární nebo sporadická hemiplegická migréna

  V diferenciální diagnostice je třeba odlišit jiné typy migrény, cévní mozkové příhody, fokální epileptické záchvaty a některá vzácnější dědičná onemocnění typu MELAS a CADASIL[neurologiepropraxi.cz] Diferenciální diagnóza Diferenciální diagnóza zahrnuje jednak jiné typy migrény, cévní mozkové příhody, fokální epileptické záchvaty, homocystinurii, MELAS, EA2, SCA6, CADASIL[docplayer.cz]

 • Generalizovaný motorický záchvat

  Parciální záchvaty Druhou skupinou jsou záchvaty parciální (částečné, fokální, omezené na určitou oblast mozku), ty jednoduché se projeví vždy podle toho, která oblast mozku[priznaky-projevy.cz] Existují i atonické záchvaty (náhlá ztráta svalového napětí) vedoucí k pádu eventuálně „myoklonické“ záchvaty projevující se záškubem celého těla .[priznaky-projevy.cz]

 • Epileptická Aura

  Parciální (fokální, lokální) záchvaty začínají stereotypně v části 1 hemisféry, většinou v kůře.[wikiskripta.eu] Primárně generalizované záchvaty se mohou manifestovat jako grand mal bez fokálního úvodu, ale také jako malé záchvaty, např. jako absence nebo jako impulzivní petit mal.[levret.cz] , ložiskový) lokalizovanost epileptického výboje, který se může šířit do okolí, nebo i sekundárně generalizovat; parciální záchvaty jsou projevem lokalizované (fokální) léze[wikiskripta.eu]

 • Záchvat
 • Fokální záchvat

Další symptomy