Create issue ticket

94 různé diagnózy pro Fokální záchvat

 • Epilepsie

  Fokální záchvat s poruchou vědomí nahrazuje dřívější označení parciální komplexní záchvat, zatímco fokální záchvat bez poruchy vědomí dřívější termín parciální simplexní záchvat[cs.wikipedia.org] Na základě dostupných informací není možné určit, zda se jedná o záchvaty fokální či generalizované.[cs.wikipedia.org] Fokální záchvaty, pokud je to možné, dále dělíme podle přítomnosti poruchy vědomí na: Bez poruchy vědomí S poruchou vědomí Za záchvat bez poruchy vědomí znamená, že si je[cs.wikipedia.org]

 • Status epilepticus

  Jednoduché fokální záchvaty Děti s jednoduchými fokálními záchvaty mají zachované vědomí.[wikiskripta.eu] SE s jednoduchými fokálními záchvaty, epilepsia partialis continua Záchvaty mohou být trvalé, zejm. pokud jsou spojeny s fokální lézí CNS.[wikiskripta.eu] Komplexní fokální záchvaty Komplexní fokální záchvaty jsou nazývány psychomotorické nebo temporální. Klinika zahrnuje poruchu vnímání a myšlení.[wikiskripta.eu]

 • Benigní familiární myoklonická epilepsie u dospělých

  Fokální záchvat s poruchou vědomí nahrazuje dřívější označení parciální komplexní záchvat, zatímco fokální záchvat bez poruchy vědomí dřívější termín parciální simplexní záchvat[cs.wikipedia.org] Typy záchvatů: výskyt kolem 5. dne života u fyziologického novorozence, záchvaty fokální a subtilní.[telemedicina.med.muni.cz] Typy záchvatů: záchvaty mohou být generalizované i fokální. Asi v 25% případů zcela chybí, proto nejsou podmínkou diagnózy. Bývají sporadické a dobře reagují na léčbu.[telemedicina.med.muni.cz]

 • Leptomeningeal Metastasis

  Legionela je nitrobuněčným parazitem, který vniká do lidských buněk kde se nadále množí. Legionella napadá dýchací cesty a způsobuje akutní zápal plic, který může přetrvávat týdny ( 1. Legionářská nemoc ). Mírnější variantou infekce je chřipkové onemocnění provázené bolestmi hlavy a svalů, které se ale obejde[…][legionella.cz]

 • Dočasná epilepsie laloku

  Fokální záchvat s poruchou vědomí nahrazuje dřívější označení parciální komplexní záchvat, zatímco fokální záchvat bez poruchy vědomí dřívější termín parciální simplexní záchvat[cs.wikipedia.org] Na základě dostupných informací není možné určit, zda se jedná o záchvaty fokální či generalizované.[cs.wikipedia.org] Fokální záchvaty, pokud je to možné, dále dělíme podle přítomnosti poruchy vědomí na: Bez poruchy vědomí S poruchou vědomí Za záchvat bez poruchy vědomí znamená, že si je[cs.wikipedia.org]

 • Progresivní myoklonická epilepsie typu 7

  Fokální záchvat s poruchou vědomí nahrazuje dřívější označení parciální komplexní záchvat, zatímco fokální záchvat bez poruchy vědomí dřívější termín parciální simplexní záchvat[cs.wikipedia.org] Na základě dostupných informací není možné určit, zda se jedná o záchvaty fokální či generalizované.[cs.wikipedia.org] Fokální záchvaty, pokud je to možné, dále dělíme podle přítomnosti poruchy vědomí na: Bez poruchy vědomí S poruchou vědomí Za záchvat bez poruchy vědomí znamená, že si je[cs.wikipedia.org]

 • Generalizovaný motorický záchvat

  záchvat fokální tonický“ namísto výrazu „záchvat fokální motorický tonický“.[solen-preview.cz] Fokální záchvat s poruchou vědomí nahrazuje dřívější označení parciální komplexní záchvat, zatímco fokální záchvat bez poruchy vědomí dřívější termín parciální simplexní záchvat[cs.wikipedia.org] záchvat fokální emoční, bez poruchy vědomí (s tonickou křečí pravé horní končetiny a s hyperventilací)“.[solen-preview.cz]

 • Fibrothecom vaječníků

  Čím se liší fokální záchvat od generalizovaného?[anamneza.cz] Dialeptické záchvaty se mohou vyskytovat u generalizovaných i fokálních epilepsií a pod tento pojem jsou tak zahrnuty záchvaty nazývané dosud jako absence, atypické absence[medicabaze.cz] Motorické projevy mohou být čistě fokální, ale může dojít i k jejich postupnému šíření na další části těla, a v tom případě je záchvat označován jako „jacksonský“.[telemedicina.med.muni.cz]

 • Erytema migrans

  Jednoduché fokální záchvaty Děti s jednoduchými fokálními záchvaty mají zachované vědomí.[wikiskripta.eu] SE s jednoduchými fokálními záchvaty, epilepsia partialis continua Záchvaty mohou být trvalé, zejm. pokud jsou spojeny s fokální lézí CNS.[wikiskripta.eu] Komplexní fokální záchvaty Komplexní fokální záchvaty jsou nazývány psychomotorické nebo temporální. Klinika zahrnuje poruchu vnímání a myšlení.[wikiskripta.eu]

 • Fokální motorický záchvat

  Čím se liší fokální záchvat od generalizovaného?[anamneza.cz] Dialeptické záchvaty se mohou vyskytovat u generalizovaných i fokálních epilepsií a pod tento pojem jsou tak zahrnuty záchvaty nazývané dosud jako absence, atypické absence[medicabaze.cz] Motorické projevy mohou být čistě fokální, ale může dojít i k jejich postupnému šíření na další části těla, a v tom případě je záchvat označován jako „jacksonský“.[telemedicina.med.muni.cz]

Další symptomy