Create issue ticket

5 různé diagnózy pro Fokální záchvat

  • Leptomeningeal Metastasis
  • Generalizovaný motorický záchvat

    Parciální záchvaty Druhou skupinou jsou záchvaty parciální (částečné, fokální, omezené na určitou oblast mozku), ty jednoduché se projeví vždy podle toho, která oblast mozku[priznaky-projevy.cz] Existují i atonické záchvaty (náhlá ztráta svalového napětí) vedoucí k pádu eventuálně „myoklonické“ záchvaty projevující se záškubem celého těla .[priznaky-projevy.cz]

  • Epileptická Aura

    Parciální (fokální, lokální) záchvaty začínají stereotypně v části 1 hemisféry, většinou v kůře.[wikiskripta.eu] Primárně generalizované záchvaty se mohou manifestovat jako grand mal bez fokálního úvodu, ale také jako malé záchvaty, např. jako absence nebo jako impulzivní petit mal.[levret.cz] , ložiskový) lokalizovanost epileptického výboje, který se může šířit do okolí, nebo i sekundárně generalizovat; parciální záchvaty jsou projevem lokalizované (fokální) léze[wikiskripta.eu]

  • Záchvat
  • Fokální záchvat

Další symptomy