Create issue ticket

7 různé diagnózy pro Fibrosarkom

Zobrazit výsledky v: Deutsch

 • Plazmablastický lymfom

  […] nazivaju plazmocitomi Další typy rakoviny žaludku patří gastrointestinálních stromálních nádorů, leiomyosarkom, lymfom, nádor žírných buněk, extramedulární plazmocytom a fibrosarkom[casump.com]

 • Fibrosarkom

  Infantilní-type U kojenců, fibrosarkom (často nazývané vrozené infantilní fibrosarkom ) je obvykle vrozená.[cs.qwerty.wiki] Fibrosarkom je také vzácný nádor kostí u psů. kočky U koček, fibrosarkom nastane na kůži. To je také nejčastější vakcína-sdružený zhoubný nádor.[cs.qwerty.wiki] U dospělých, muži mají vyšší výskyt pro fibrosarkomu než ženy.[cs.qwerty.wiki]

 • Gardnerův syndrom
 • Supraselární nádor

  .; chordom (5), chondrosarkom klivu (2), germinom (2), sinonazální ca (2), osteogenní sarkom (1), fibrosarkom (1), papilom (1) zánětlivé léze 9 % hypofyzitida (60 %), sarkoidóza[zdravi.euro.cz]

 • Androblastom

  […] ovarii, karcinoid a další Nádory zárodečných pruhů Granulosové a stromální nádory Nádory z buněk granulozy ( juvenilní a adultní typ ) Skupina thekomu-fibromu Thecom, fibrom, fibrosarkom[linkos.cz]

 • Bazaliom

  Dále se mohou nalézt ovariální fibromy, fibrosarkomy, fibromy kardiální, meduloblastom a meningeom, časté jsou také lymfatické a chylózní cysty mezenteria.[nechcikazy.cz]

 • Gastrointestinální stromální nádor

  11. chromosomu, exprimovaný téměř ve všech GIST (mutovaných jak v KIT, tak PDGFRA), negativní v desmoidu, ale pozitivní v malé části synoviálních sarkomů, leiomyosarkomů, fibrosarkomů[zdravi.euro.cz]

Další symptomy