Create issue ticket

5 různé diagnózy pro Feminizace

 • Paraneoplastický syndrom
 • Hepatocelulární karcinom

  Hepatocelulární karcinom C22.0 8170/3 Mikroskopický obraz hepatocelulárního karcinomu Lokalizace játra Incidence v ČR 5–7/100 000 obyv. Prognóza špatná Terapeutické modality chirurgická léčba (resekce, transplantace), nechirurgická léčba (lokální ablace), farmakologická léčba Hepatocelulární karcinom (HCC) je[…][wikiskripta.eu]

 • Adrenokortikální karcinom
 • Androblastom

  […] z Leydigových buněk Hormonálně aktivní Děti (předčasná puberta), dospělí dekáda (zvětšení varlete, gynekomastie) Predisponující : Klinefelterův sy, syndrom testikulární feminizace[slideplayer.cz] […] změny, aneuploidie 27 Stromální nádory (nádory se specializovaného mezodermu) Nádory ze Sertoliho buněk (androblastom) vzácné, převážně benigní součást syndromu testikulární feminizace[slideplayer.cz]

 • Panhypopituitarismus

  […] nedostatek gonadotropinu ( E23.0 ) Klinefelterův syndrom ( Q98.0–Q98.2 ‚ Q98.4 ) testikulární hypofunkce po operačních a jiných zákrocích ( E89.5 ) syndrom testikulární feminizace[uzis.cz] […] gigantismus. 5 Syndrom rezistence na androgeny Mužský pseudohermafroditismus s androgenní rezistencí Porucha periferního hormonálního receptoru Reifensteinův syndrom Testikulární feminizace[uzis.cz]

Další symptomy