Create issue ticket

4 různé diagnózy pro Erytropoetická protoporfyrie

Zobrazit výsledky v: Nederlands

  • Erytropoetická protoporfyrie
  • Wolmanova choroba

    […] porfyrie Erytropoetická porfyrie Erytropoetická protoporfyrie Galaktosémie Hemochromatóza Deficit lecitincholesterolacyltransferázy Mevalonová acidurie Pyroglutamová acidurie[medicabaze.cz] […] porfyrie Erytrohepatální porfyrie Erytropoetická protoporfyrie Protoporfyrie Hartnupova choroba Mevalonová acidurie (s horečkami a artralgií) Poruchy respiračního řetězce[medicabaze.cz] […] řetězce Thiamin-responzivní megaloblastická anémie Anémie (ne-makrocytární, hemolytická nebo kombinovaná) Abetalipoproteinémie Deficit transportu karnitinu Kongenitální erytropoetická[medicabaze.cz]

  • Hyperargininémie

    […] porfyrie Vrozená erytropoetická porfyrie Erytropoetická protoporfyrie. 1 Porfyria cutanea tarda. 2 Jiná porfyrie Dědičná koproporfyrie Porfyrie:.[uzis.cz] […] pyrimidinu Dědičná xantinurie. 9 Porucha metabolismu purinu a pyrimidinu NS E80 Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu Patří sem:vady katalázy a peroxidázy. 0 Dědičná erytropoetická[uzis.cz]

  • Leighova nemoc

    […] porfyrie Erytropoetická porfyrie Erytropoetická protoporfyrie Galaktosémie Hemochromatóza Deficit lecitincholesterolacyltransferázy Mevalonová acidurie Pyroglutamová acidurie[medicabaze.cz] […] porfyrie Erytrohepatální porfyrie Erytropoetická protoporfyrie Protoporfyrie Hartnupova choroba Mevalonová acidurie (s horečkami a artralgií) Poruchy respiračního řetězce[medicabaze.cz] […] řetězce Thiamin-responzivní megaloblastická anémie Anémie (ne-makrocytární, hemolytická nebo kombinovaná) Abetalipoproteinémie Deficit transportu karnitinu Kongenitální erytropoetická[medicabaze.cz]

Další symptomy