Create issue ticket

3 různé diagnózy pro Endogenní deprese

  • Menopauza
  • Narkolepsie
  • Unverricht-Lundborgův syndrom

    Někdy také zjevné psychosociální stresory (jako je například ztráta blízké osoby) mohou iniciovat depresi, které má endogenní rysy.[docplayer.cz] Deprese endogenního typu (biologicky spojené se zkrácenou REM latencí a pozitivním dexamethasonovým supresivním testem) reagují spíše na biologickou léčbu, zatímco exogenního[docplayer.cz] Určitou pomocí může být dřívější dělení na endogenní a exogenní typ (které v rámci ateoretického přístupu k diagnostice bylo opuštěno).[docplayer.cz]

Další symptomy