Create issue ticket

5 různé diagnózy pro Ehlersův-Danlosův syndrom

Zobrazit výsledky v: Deutsch

 • Dysautonomia

  Možné příčiny: autoimunitní onemocnění, Lymská borelióza, Diabetes mellitus, poranění mozku, genetika, degenerativní nervové onemocnění, onemocnění pojivové tkáně, Ehlersův-Danlosův[fibromyalgik.webnode.cz] […] www.mitralvalveprolapse.com/whatisdysautonomia.html www.dynakids.org/what.jsp www.ninds.nih.gov/disorders/dysautonomia/dysautonomia.htm www.dinet.org/ www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK400/ Ehlersův-Danlosův[fibromyalgik.webnode.cz] syndrom, Mitochondriální onemocnění aj.[fibromyalgik.webnode.cz]

 • Micrognathism

  , včetně: Catel-Manzke syndrom Bloom syndrom Coffin-Lowryho syndrom vrozená zarděnky Mňoukání syndrom DiGeorgova syndrom Ehlers-Danlosův syndrom fetální alkoholový syndrom[cs.qwerty.wiki] […] dětí, aby intubace obtížné, a to buď v průběhu anestezie nebo v nouzových situacích. příčiny I když to není vždy patologická, může se projevit jako vrozenou vadou v mnoha syndromů[cs.qwerty.wiki]

 • Wolmanova choroba

  (dislokace nahoru) Marchesaniho syndrom Keratitis, korneální opacity Tyrosinémie typu II Fabryho choroba (X-vázaná) Mikrokornea Ehlers-Danlosův syndrom Osteologie Osteopenie[medicabaze.cz] […] příhody, stroke-like ataky CDG Ehlers-Danlosův syndrom typu IV Fabryho choroba Homocystinurie (všechny typy) Menkesova choroba Organické acidurie (metylmalonová, propionová[medicabaze.cz] Ehlers-Danlosův syndrom typu IV Deficit esenciálních mastných kyselin Hepatoerytropoetická porfyrie Menkesova choroba (X-vázaná) Metylmalonová a propionová acidurie Nethertonův[medicabaze.cz]

 • Leighova nemoc

  (dislokace nahoru) Marchesaniho syndrom Keratitis, korneální opacity Tyrosinémie typu II Fabryho choroba (X-vázaná) Mikrokornea Ehlers-Danlosův syndrom Osteologie Osteopenie[medicabaze.cz] […] příhody, stroke-like ataky CDG Ehlers-Danlosův syndrom typu IV Fabryho choroba Homocystinurie (všechny typy) Menkesova choroba Organické acidurie (metylmalonová, propionová[medicabaze.cz] Ehlers-Danlosův syndrom typu IV Deficit esenciálních mastných kyselin Hepatoerytropoetická porfyrie Menkesova choroba (X-vázaná) Metylmalonová a propionová acidurie Nethertonův[medicabaze.cz]

 • Hyperargininémie

  : « E65-E68 E70-E90 F00-F09 » PORUCHY PŘEMĚNY LÁTEK – METABOLISMU (E70–E90) Nepatří sem:syndrom rezistence na androgeny ( E34.5 ) vrozená hyperplázie nadledvin ( E25.0 ) EhlersůvDanlosův[uzis.cz] syndrom ( Q79.6 ) hemolytické anemie způsobené poruchami enzymů ( D55.– ) Marfanův syndrom ( Q87.4 ) nedostatek 5-alfa reduktázy ( E29.1 ) E70 Poruchy metabolismu aromatických[uzis.cz]

Další symptomy