Create issue ticket

43 různé diagnózy pro EEG Zpomalení, Porucha paměti

Zobrazit výsledky v: English

 • Alzheimerova choroba

  Jedná se o nejčastější typ demence – tzn. ztráty kognitivních schopností – u osob starších 65 let – k prvním příznakům patří poruchy paměti, postupně se přidává poškození[cs.wikipedia.org] Rané stadium Obtížné dorozumívání, zapomínání, zakládání věcí, podezíravost, vztahovačnost, popírání problémů a poruchy paměti, dezorientace v čase, bloudění na známých místech[cs.wikipedia.org] Střední stadium Poruchy soudnosti, nekritičnost, prohlubování změn osobnosti, neschopnost vykonávat běžné aktivity jako je vaření a nakupování, potřeba pomoci při vykonávání[cs.wikipedia.org]

 • Otřes mozku

  Této krátkodobé poruše paměti se říká retrográdní amnézie. Z ní může vzniknout posttraumatická porucha paměti, kdy se pacient opakovaně ptá, co tu dělá a co se stalo.[womanonly.cz] Jak se projevuje otřes mozku Typickým příznakem otřesu mozku je bolest hlavy a krátkodobá ztráta vědomí s poruchou paměti.[ulekare.cz] […] koncentrace, paměti, pocení, palpitace, poruchy spánku.[wikiskripta.eu]

 • Traumatické poranění mozku

  Poranění se může projevit pouze snížením dosavadních schopností, jako například řešení problémů, poruchami pozornosti, poruchami paměti, nespavostí.[cs.wikipedia.org] […] kognitivních funkcí (závažnější poruchy paměti, pozornosti a koncentrace) poruchy percepce, jako vnímání tělesného schématu, pravolevá diskriminace, apraxie, neglect syndrom[cs.wikipedia.org] […] zorniček nezřetelný mluvený projev ochablost končetin, nebo jejich necitlivost/otupění ztráta koordinace (oko-ruka, ruka-ruka) zvýšená zmatenost, neklid nebo agitovanost poruchy[cs.wikipedia.org]

 • Demence

  EEG slouží hlavně k odhalení případné mozkové patologie (epileptické paroxyzmy, ložisková léze apod.)[zdravi.euro.cz] Poruchy paměti se mohou objevit až později, nemusí být prvními příznaky nemoci.[plhb.cz] Diagnostická vodítka příznaky: rychlý průběh, četné neurologické příznaky; demence; pyramidové a extrapyramidové poruchy; charakteristické EEG.[zdravi.euro.cz]

 • Cévní mozková příhoda

  Častým následkem bývá trvalá invalidita, např. narušení schopnosti hýbat jednou polovinou těla, porucha tvorby řeči, zhoršení zraku anebo poruchy paměti.[iweb3.fnusa.cz] […] ztrátě mozkových funkcí, kterou postižená část kontrolovala - např. centrum pohybu (objeví se poruchy hybnosti), řeči (objeví se nesrozumitelná nebo drmolivá řeč) či zraku (poruchy[projekthobit.cz] […] ztrátě mozkových funkcí, kterou postižená část kontrolovala – např. centrum pohybu (objeví se poruchy hybnosti), řeči (objeví se nesrozumitelná nebo drmolivá řeč) či zraku (poruchy[iweb3.fnusa.cz]

 • Migréna

  Je zvyklá být na sebe přísná, proto se dlouho snažila předstírat, že se nic neděje. Před okolím i sama před sebou. Trvalo dlouho, než pochopila, že migréna není neschopnost, ale nemoc. Dnes Rýza Blažejovská doufá v léčbu, která konečně zafunguje. A založila organizaci Migréna-help, Spojené hlavy z. s., na jejíž[…][vitalia.cz]

 • Metastáza CNS

  Psychické příznaky se manifestují útlumem, snížením zájmu, aspontenitou, poruchami paměti.[cs.wikipedia.org] Při jeho poškození dochází k tzv. senzorické Wernickeově afázii s poruchou porozumění mluvenému a psanému slovu.[zdravi.euro.cz] Pokud právě uvedená pravidla nerespektujeme, vzrůstají rizika : Přetížení oběhu; Náhlých zvratů: Jedné acidobazické poruchy v opačnou; Z manifestace poruch iontového hospodářství[pfyziolklin.upol.cz]

 • Delirium

  Zpomalení na EEG se vyskytuje u obou klinických forem delirií, hypoaktivní i hyperaktivní.[wikiskripta.eu] Jeho příznaky jsou různé halucinace, třes, dezorientace prostorově i časově, porucha paměti, neklid, agrese, porucha emocí a křeče.[mojezdravi.cz] V čase a prostoru je nepřesně orientován či vůbec neorientován, výrazná je porucha bezprostřední paměti a porucha konsolidace paměťových stop (tj. není schopen si zapamatovat[cs.wikipedia.org]

 • Meningoencefalitida

  Pozorujeme fokální temporální změny a difúzní zpomalení aktivity.[wikiskripta.eu] U větších dětí zase můžeme pozorovat změny osobnosti, poruchy chování, poruchy paměti, dysosmie, dysgeusie, halucinace, bizarní představy.[wikiskripta.eu] Normální EEG záznam je vzácností, ale nevylučuje přítomnost encefalitidy.[wikiskripta.eu]

 • Hydrocephalus

  Hydrops plodu ( hydrops fetalis ) je závažné onemocnění plodu, které vzniká na základě generalizovaného edému měkkých tkání a akumulace tekutin v jeho serózních dutinách Na patogenezi hydropsu se podílí selhávání srdce se zvýšeným systémovým žilním tlakem, anémie, hypoalbuminemie, následně snížený onkotický[…][wikiskripta.eu]

Další symptomy