Create issue ticket

2 různé diagnózy pro Edwardsův syndrom

Zobrazit výsledky v: Deutsch

  • Micrognathism

    Patauův syndrom) Trizomie 18 (Edwards syndrom) Wolf-Hirschhorn syndrom X0 syndrom ( Turner syndrom ) Diagnóza To může být detekován pouhým okem, stejně jako zubní nebo lebky[cs.qwerty.wiki] Noonan syndrom Pierre Robin syndrom Prader-Williho syndrom Progeria Russell-Silver syndrom Seckel syndrom Smith-Lemli-Opitz syndrom Treacher Collins syndrom Trizomie 13 ([cs.qwerty.wiki] Ehlers-Danlosův syndrom fetální alkoholový syndrom Hallermann-Streiff syndrom Hemifaciální microsomia (jako součást Goldenhar syndromu ) Juvenilní idiopatické artritidy Marfanův syndrom[cs.qwerty.wiki]

  • Hypertelorismus

    Hypertelorismus je příznak v různých syndromů, včetně Edwards syndromu (trisomie 18), 1q21.1 duplikace syndrom, bazálních buněk névus syndrom, DiGeorgeova syndrom a Loeys-Dietz[cs.qwerty.wiki]

Další symptomy