Create issue ticket

4 různé diagnózy pro Dyslipidémie

  • Deficit růstového hormonu
  • Achlorhydrie

    Lipidémie Do seznamu diagnóz u lipidémie, která se dnes již označuje jako dyslipidémie, můžeme zahrnout tři základní termíny dle WHO klasifikace, jedná se o hyperlipidémii[symptomy.cz]

  • Supraselární nádor

    […] poruchy paměti a koncentrace oligo- až amenorea u žen zhoršení libida a potence Komplikující onemocnění arteriální hypertenze porucha glukózové tolerance, diabetes mellitus dyslipidémie[zdravi.euro.cz]

  • Diabetická enteropatie

    Častější je u mužů.(19) Onemocnění souvisí s metabolickým syndromem a je provázeno jeho dalšími projevy: centrálním typem obezity, poruchou glukózové tolerance, dyslipidémií[zdravi.euro.cz]

Další symptomy