Create issue ticket

169 různé diagnózy pro Dyslipidémie

 • Inzulinová rezistence

  Dyslipidémie Dochází k dyslipidémii, která je způsobena zvýšenou hydrolýzou TAG. Tím dochází ke zvýšení množství mastných kyselin v krvi.[wikiskripta.eu] Statiny HMG-CoA reduktáza inhibitory vedou ke snížení hypercholesterolemie, zlepšení dyslipidémie.[wikiskripta.eu] Metabolický syndrom a inzulinová rezistence jsou onemocnění, která bývají spojená s obezitou, vysokým tlakem, rizikem pro vznik aterosklerózy, hypercholesterolémie a dyslipidémie[wikiskripta.eu]

 • Hypertenze

  Prognóza určována závažností základního onemocnění, vývojovým stádiem hypertenze, stupněm orgánového poškození (KVS, CNS, ledviny, oční pozadí), přidruženými chorobami ( DM, dyslipidémie[wikiskripta.eu]

 • Ischemická choroba srdeční

  Rizikové faktory Ovlivnitelné : arteriální hypertenze, dyslipidémie, kouření, cukrovka, hyperhomocysteinémie, obezita, nedostatek pohybu.[wikiskripta.eu] Dyslipidémie Dochází k dyslipidémii, která je způsobena zvýšenou hydrolýzou TAG. Tím dochází ke zvýšení množství mastných kyselin v krvi.[wikiskripta.eu] Statiny HMG-CoA reduktáza inhibitory vedou ke snížení hypercholesterolemie, zlepšení dyslipidémie.[wikiskripta.eu]

 • Deficit růstového hormonu

  […] patří: relativní zvýšení tukové tkáně na úkor netukové (svalové) hmoty a ukládání tuku především abdominálně, snížení svalové síly a výkonnosti, úbytek celkové tělesné vody, dyslipidémie[medicabaze.cz]

 • Chronické renální selhání

  Dalšími důležitými body terapie jsou: nízkobílkovinná dieta s případným doplňováním ketoanalog esenciálních aminokyselin, léčba dyslipidémie, nejčastěji podáváním statinů,[wikiskripta.eu]

 • Hyperurikemie

  .), která poukazují na nízkou adherenci k léčbě, zejména u pacientů s chronickými onemocněními (hypertenze, dyslipidémie, diabetes mellitus a další).[tribune.cz]

 • Poranění krční páteře

  […] léčba: symptomatická; prokázán příznivý vliv zvýšeného příjmu bílkovin Jaterní glykogenózy příznaky: hepatomegalie, menší vzrůst laboratorní nález: hyperlaktacidémie, dyslipidémie[wikiskripta.eu] ; v moči myoglobinurie; protože svalová tkáň neovlivňuje homeostázu glukózy, u typu V, VII (výhradně svalové GSD) není ve výsledcích krevního rozboru hyperlaktacidémie a dyslipidémie[wikiskripta.eu]

 • Akutní infarkt myokardu

  Metabolický syndrom (obezita, dyslipidémie, hyperglykémie, hypertenze), věk (nad 50 let), mužské pohlaví (ženy jsou chráněné estrogeny - po menopauze se riziko vyrovnává),[wikiskripta.eu]

 • Hyperpyrexie

  Dyslipidémie představují jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů aterosklerózy.[wikiskripta.eu] Klasifikace dyslipidémií Dyslipidemie (dále DLP) lze rozdělovat podle různých kritérií: 1.[wikiskripta.eu] Klasifikace podle příčiny Primární dyslipidémie Jsou geneticky podmíněné poruchy metabolismu lipoproteinů.[wikiskripta.eu]

 • Infarkt myokardu

  Metabolický syndrom (obezita, dyslipidémie, hyperglykémie, hypertenze), věk (nad 50 let), mužské pohlaví (ženy jsou chráněné estrogeny - po menopauze se riziko vyrovnává),[wikiskripta.eu]

Další symptomy