Create issue ticket

3 různé diagnózy pro Dysfázie

  • Glioblastoma multiforme

    Glioblastoma multiforme ( GBM , Glioblastom ) je nejčastější a nejmalignější gliom mozku. Vychází z buněk astrocytů , lokalizován je zpravidla v mozkových hemisférách a postihuje převážně dospělé. Vzniká buď de novo nebo méně často malignizací nižších gradů astrocytomů ( WHO grade II – astrocytom s nižším stupněm[…][wikiskripta.eu]

  • Familiární nebo sporadická hemiplegická migréna

    , nebo negativní: výpadky zorného pole, skotomy) 2. plně reverzibilní senzorické symptomy (pozitivní bodavé nebo negativní hypestezie) 3. plně reverzibilní poruchy řeči, dysfázie[docplayer.cz] […] al., 1997), frekventní bývají zejména senzorické (parestezie a hypestezie na straně hemiparézy), zrakové (neostré vidění, záblesky, fortifikace, skotomy či hemianopsie) a dysfázie[docplayer.cz]

  • Epileptická Aura

    Existují potíže ve formě rozmazané řeči (dysfázie). Zpravidla se zrakové poruchy nejdříve objevují jako nejtenčí, pak jsou zde senzorické a řečové senzorické poruchy.[cz.easymedicaldiagnosis.com]

Další symptomy

Podobné symptomy