Create issue ticket

58 různé diagnózy pro Dysfázie

 • Cévní mozková příhoda

  Totální přední infarkt (TACI) – postižený vykazuje známky jako např. dysfázie (porucha tvorby a porozumění řeči), defekty zrakového pole, poruchy hybnosti a citu v nohou,[cs.wikipedia.org]

 • Glioblastoma multiforme

  Konference : 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty Kategorie : zhoubné nádory mozku a CNS Téma : Neuroonkologie Číslo abstraktu : 075 Autoři : MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. ; MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D. ; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. ; MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. ; MUDr.[…][linkos.cz]

 • Herpetická encefalitida

  Tato symptomatologie je následována akutním nebo subakutním rozvojem encefalopatie (poruchy chování, letargie nebo iritabilita, zmatenost, dysfázie, afázie, fotofobie), objevují[wikiskripta.eu]

 • Meningoencefalitida

  Tato symptomatologie je následována akutním nebo subakutním rozvojem encefalopatie (poruchy chování, letargie nebo iritabilita, zmatenost, dysfázie, afázie, fotofobie), objevují[wikiskripta.eu]

 • Herpetická encefalitida

  Tato symptomatologie je následována akutním nebo subakutním rozvojem encefalopatie (poruchy chování, letargie nebo iritabilita, zmatenost, dysfázie, afázie, fotofobie), objevují[wikiskripta.eu]

 • Cévní mozková příhoda

  Totální přední infarkt (TACI) – postižený vykazuje známky jako např. dysfázie (porucha tvorby a porozumění řeči), defekty zrakového pole, poruchy hybnosti a citu v nohou,[cs.wikipedia.org]

 • Deficit sterol 27-hydroxylázy

  (OMIM): 213700 Chromosomální lokalizace: 2q33-qter Mezi základní známky patří poruchy vývoje, snížené IQ, demence, spastické parézy, pyramidové jevy, ataxie, expresivní dysfázie[demo4.smitka.eu] Motorická dysfunkce (spastická paréza, ataxie, expresivní dysfázie) se rozvine u přibližně 60 % pacientů ve 2. nebo 3. dekádě života.[medicabaze.cz]

 • Zadní mozková arterie s infarktem

  Totální přední infarkt (TACI) – postižený vykazuje známky jako např. dysfázie (porucha tvorby a porozumění řeči), defekty zrakového pole, poruchy hybnosti a citu v nohou,[cs.wikipedia.org]

 • Mozková mrtvice

  Totální přední infarkt (TACI) – postižený vykazuje známky jako např. dysfázie (porucha tvorby a porozumění řeči), defekty zrakového pole, poruchy hybnosti a citu v nohou,[cs.wikipedia.org]

 • Meningeom

  Tato symptomatologie je následována akutním nebo subakutním rozvojem encefalopatie (poruchy chování, letargie nebo iritabilita, zmatenost, dysfázie, afázie, fotofobie), objevují[wikiskripta.eu]

Další symptomy

Podobné symptomy