Create issue ticket

74 různé diagnózy pro Dočasná bolest hlavy

 • Otřes mozku

  Účinky jsou obvykle dočasné, ale mohou zahrnovat bolesti hlavy a problémy s koncentrací, pamětí, rovnováhou a koordinací. Otřes mozku je obvykle způsoben úderem hlavy.[kritiky.cz] Následky jsou minimální a představují dočasné pocity nevolnosti, bolesti a motání hlavy, poruchy koncentrace, problémy s pamětí, větší unavitelnost, nesnášenlivost přímého[poranenimozku.cz] Příznaky otřesu mozku mohou být: · Bolest hlavy a pocit tlaku v hlavě. · Dočasná ztráta vědomí. · Zmatení nebo pocit, že jste v mlze. · Amnézie ohledně traumatické události[kritiky.cz]

 • Insomnie

  Dočasná forma histaminové intolerance může postihnout každého a mohou se u něj projevit lehčí symptomy, jako je těžký pocit v žaludku, ztráta chuti k jídlu, závratě či bolesti[programhplus.cz] hlavy, které mohou být vyvolány i relativně malým množstvím alkoholu nebo léčiv,“ upozornil.[programhplus.cz]

 • Endogenní deprese

  Obvykle platí, že většina vyléčených mívá minimálně jeden z následujících následků: ochrnutí – dočasné nebo trvalé, zhoršení paměti, chronické bolesti hlavy, nevratná změna[klistova-encefalitida.cz]

 • Trombocytopenie

  Následky jsou minimální a představují dočasné pocity nevolnosti, bolesti a motání hlavy, poruchy koncentrace, problémy s pamětí, větší unavitelnost, nesnášenlivost přímého[poranenimozku.cz] hlavy, zmateností nebo v pokročilejším stadiu hemiparézou, často zaměňován se senilní nebo alkoholickou demencí, CT : hypodenzní extracerebrální hematom, terapie: postačuje[wikiskripta.eu] K tomuto poranění může dojít, když uklouznete na ledu, praštíte se do hlavy o nezavřenou kuchyňskou skříňku nebo spadnete z kola. 75% všech poranění mozku patří naštěstí do[poranenimozku.cz]

 • Spánková apnoe

  […] zástavy dechu, opakované buzení v noci, chrápání, absence snů, sucho v ústech, bolesti hlavy, příznaky deprese.[wikiskripta.eu] Záznam typického chrápání při SSA Příznaky Mezi hlavní příznaky patří: nadměrná denní spavost a únava, časté usínání během dne a snížená pracovní výkonnost, lapání po dechu, dočasné[wikiskripta.eu]

 • Ovariální cystadenom

  Účinky jsou obvykle dočasné, ale mohou zahrnovat bolesti hlavy a problémy s koncentrací, pamětí, rovnováhou a koordinací. Otřes mozku je obvykle způsoben úderem hlavy.[kritiky.cz] Dochází k němu při úrazech hlavy, jako jsou pády, autonehody nebo úder od útočníka. Při otřesu mozku se dočasně poškodí nervová vlákna v mozku.[mojezdravi.cz] Následky jsou minimální a představují dočasné pocity nevolnosti, bolesti a motání hlavy, poruchy koncentrace, problémy s pamětí, větší unavitelnost, nesnášenlivost přímého[poranenimozku.cz]

 • Traumatické poranění mozku

  Následky jsou minimální a představují dočasné pocity nevolnosti, bolesti a motání hlavy, poruchy koncentrace, problémy s pamětí, větší unavitelnost, nesnášenlivost přímého[poranenimozku.cz] hlavy, zmateností nebo v pokročilejším stadiu hemiparézou, často zaměňován se senilní nebo alkoholickou demencí, CT : hypodenzní extracerebrální hematom, terapie: postačuje[wikiskripta.eu] K tomuto poranění může dojít, když uklouznete na ledu, praštíte se do hlavy o nezavřenou kuchyňskou skříňku nebo spadnete z kola. 75% všech poranění mozku patří naštěstí do[poranenimozku.cz]

 • Neurotická porucha

  hlavy, zmateností nebo v pokročilejším stadiu hemiparézou, často zaměňován se senilní nebo alkoholickou demencí, CT : hypodenzní extracerebrální hematom, terapie: postačuje[wikiskripta.eu] […] trepanační návrt, evakuace kolikvované krve a zavedení dočasné subdurální drenáže z trepanačního návrtu v lokální anestezii, jen zřídka se přistupuje ke kraniotomii, důležitá[wikiskripta.eu] […] několik měsíců, pacient si ho často není vědom, hematom se opouzdří a postupně se zvětšuje (opakovaným krvácením z novotvořených cév pouzdra), až se neurologicky manifestuje bolestmi[wikiskripta.eu]

 • Poranění hlavy

  hlavy, zmateností nebo v pokročilejším stadiu hemiparézou, často zaměňován se senilní nebo alkoholickou demencí, CT : hypodenzní extracerebrální hematom, terapie: postačuje[wikiskripta.eu] […] trepanační návrt, evakuace kolikvované krve a zavedení dočasné subdurální drenáže z trepanačního návrtu v lokální anestezii, jen zřídka se přistupuje ke kraniotomii, důležitá[wikiskripta.eu] […] několik měsíců, pacient si ho často není vědom, hematom se opouzdří a postupně se zvětšuje (opakovaným krvácením z novotvořených cév pouzdra), až se neurologicky manifestuje bolestmi[wikiskripta.eu]

 • Obstruktivní spánková apnoe

  […] zástavy dechu, opakované buzení v noci, chrápání, absence snů, sucho v ústech, bolesti hlavy, příznaky deprese.[wikiskripta.eu] Záznam typického chrápání při SSA Příznaky Mezi hlavní příznaky patří: nadměrná denní spavost a únava, časté usínání během dne a snížená pracovní výkonnost, lapání po dechu, dočasné[wikiskripta.eu]

Další symptomy