Create issue ticket

10 různé diagnózy pro Deformita končetin

 • Malum Coxae Senilis

  […] přednoží 991 248 Různá postižení nohy 1013 249 Syndrom diabetické nohy 1018 2410 Artrodézy kloubů nohy 1021 25 Diference délek končetin 1027 252 Anamnéza a klinické vyšetření[books.google.de] 944 2434 Metatarsus varus congenitus 960 244 Plochá noha 970 245 Neurogenně podmíněné deformity nohy 978 246 Aseptické nekrózy kostí nohy a bolesti paty 985 247 Statické deformity[books.google.de]

 • Osteogenesis imperfecta

  Dále se mohou tvořit mnohočetné osové deformity končetin, které jsou často spojenými se skoliózou a deformitami pánve Sillencovo dělení typ I – mírnější kostní lomivost, modré[wikiskripta.eu] […] vzrůst typ IV – středně závažná lomivost (opět subtyp IVa a IVb) congenita – děti rodící se se zlomeninami vzniklými in utero / při porodu A – dítě se rodí se zkrácenými končetinami[wikiskripta.eu] […] mnohočetnými zlomeninami, vč. zlomenin hrudního koše a křehkou lebkou – neslučitelné se životem B – děti se rodí s méně závažnými zlomeninami, dlouhé kosti normální tvar, bez deformit[wikiskripta.eu]

 • Svalová spasticita

  4 SPASTICITA A JEJÍ TERAPEUTICKÉ OVLIVNĚNÍ 4.1 Co je to spasticita? Spasticita představuje jeden z nejzávažnějších a nejrozšířenějších symptomů poškození centrálního nervového systému. Spasticita zhoršuje disabilitu pacientů i s minimální parézou, bývá doprovázena bolestivými vjemy, může vést ke vzniku[…][hc-vsetin.cz]

 • Spinální svalová atrofie
 • Typ spinální svalové atrofie 1
 • Artropatie

  Rizikem odlehčení je i aktivace onemocnění v druhé, dosud nepostižené končetině. ortopedická, která nemá za cíl korigovat deformitu, ale redukovat plantární tlaky na plosce[hpb.cz] […] přednoží 991 248 Různá postižení nohy 1013 249 Syndrom diabetické nohy 1018 2410 Artrodézy kloubů nohy 1021 25 Diference délek končetin 1027 252 Anamnéza a klinické vyšetření[books.google.ro] Dominuje postižení motorické, a to hlavně na dolních končetinách, typické jsou atrofie bércového svalstva a deformita nohy (obr. 1), která se projevuje vysokým nártem a zhroucenou[sanquis.cz]

 • Choroba Charcot-Marie-Tooth

  Při další progresi onemocnění se objevují strukturální deformity nohou. Vzniká tzv. pes cavus ( vysoký nárt, zkrácená Achillova šlacha a kladívkové prsty na nohou).[c-m-t.cz] Co je typické pro CMT Jedním z prvních příznaků je oslabení svalů na periferii dolních končetin, které vede k přepadávání špiček, zakopávání a později může i znemožnit samostatnou[c-m-t.cz]

 • Hartnupova nemoc

  Dále jsou časté deformity dolních končetin. Přežívání max kolem 2 hodin zaviněno hypoplázií plic.[kulan.cz]

 • Hemofilie B

  To může způsobovat až deformity, vychýlení, ztrátu pohyblivosti, a v některých případech dokonce i nestejnou délku končetin. Typicky postihuje kotníky, kolena a lokty.[hemofilie.cz]

 • Autozomálně dominantní osteopetróza typu 2

  Klasické rentgenové funkce patří, endobone nebo „kost-ve-kosti“ vzhled páteře, pánve a proximální stehenní kosti, horní končetiny a krátké trubkové kostí ruky.[cs.qwerty.wiki] Dále, tam je Erlenmeyerova baňka deformita typu 2, který se vyznačuje absencí normálního diaphysial metafyzického modelování distální stehenní s abnormálním radiografické[cs.qwerty.wiki]

Další symptomy