Create issue ticket

2 různé diagnózy pro Cysticerkóza

  • Supraselární nádor

    Cysticerkóza - 5 %, tzv. intraventrikulární typ, viz obstrukční hydrocefalus při uzávěru komorového systému cystou, lokalizace uzávěru různá J.[anatrad.com]

  • Chagasova choroba

    […] očí - méně častá (pouze 1-3 % pacientů s cysticerkózou).[docplayer.cz] […] zvýšený dozor na jatkách, snížení domácích porážek) • při onemocnění bolesti břicha, nechutenství, průjmy nebo zácpa, nervové potíže, změny krevního obrazu (chudokrevnost) c) cysticerkóza[slideserve.com] Při masivní infekci dochází k pseudohypertrofii svaloviny, i cysticerkóza srdeční svaloviny Cysticerkóza podkoží - cysticerky v podkoží se projevují malými, bolestivými noduly[docplayer.cz]

Další symptomy