Create issue ticket

2 různé diagnózy pro Clitoromegaly

Zobrazit výsledky v: English

  • Syndrom polycystických ovarií
  • Ovariální androblastom

    Nádory ovarií může řada „nepravých nádorů“ imitovat. V praxi jde nejčastěji o endometriózu, ohraničený zánět adnex, parovariální cystu. Pravé nádory lze rozdělit podle biologického chování na nádory benigní (neproliferující), nádory s biologicky nejistou povahou (proliferující) a nádory zhoubné – maligní[…] Doc.[…][zdravi.euro.cz]

Další symptomy