Create issue ticket

4 různé diagnózy pro Choroba Charcot-Marie-Tooth

Zobrazit výsledky v: English

 • Artropatie

  Hereditární motorické a senzitivní polyneuropatie (HMSN) První příznaky HMSN neboli choroby Charcot-Marie-Tooth se většinou objevují v druhé dekádě života, obě pohlaví jsou[sanquis.cz]

 • Choroba Charcot-Marie-Tooth

  Co je to choroba CMT (CharcotMarieTooth) Choroba Charcot-Marie-Tooth neboli CMT je dědičná neuropatie, která postihuje v České republice asi 4 tisíce osob.[c-m-t.cz] Přestože byla objevena již roku 1886 třemi lékaři (Jean-Marie Charcot, Pierre Marie a Howard Henry Tooth), zůstávají příčiny některých forem choroby dosud neobjasněné.[c-m-t.cz]

 • Leighova nemoc

  Mnoho dalších poruch se může projevit jako pozdní progresivní polyneuropatie, která může napodobovat hereditární ataxii, jako je Charcot-Marie-Toothova choroba.[medicabaze.cz] Poruchy peroxisomální biogeneze se mohou projevit také ve 2. dekádě života periferní neuropatií zpočátku napodobující Charcot-Marie-Toothovu chorobu typu II, ale pak se vyvíjejí[medicabaze.cz] Pokud chybí viscerální symptomy, může to ukazovat na juvenilní metachromatickou leukodystrofii, X-vázanou adrenoleukodystrofii, Krabbeho chorobu, juvenilní GM1 a GM2 gangliosidózu[medicabaze.cz]

 • Wolmanova choroba

  Mnoho dalších poruch se může projevit jako pozdní progresivní polyneuropatie, která může napodobovat hereditární ataxii, jako je Charcot-Marie-Toothova choroba.[medicabaze.cz] Poruchy peroxisomální biogeneze se mohou projevit také ve 2. dekádě života periferní neuropatií zpočátku napodobující Charcot-Marie-Toothovu chorobu typu II, ale pak se vyvíjejí[medicabaze.cz] Pokud chybí viscerální symptomy, může to ukazovat na juvenilní metachromatickou leukodystrofii, X-vázanou adrenoleukodystrofii, Krabbeho chorobu, juvenilní GM1 a GM2 gangliosidózu[medicabaze.cz]

Další symptomy