Create issue ticket

2 různé diagnózy pro Chondroma

Zobrazit výsledky v: English

  • Chondroma

    Kostěná baze je tvořena trámečky lamelární kosti mezi nimiž se nachází tuková tkáň a krvetvorná dřeň. 22.3.3 Chondrom Klinické znaky: Chondrom je benigní nádor tvořený hyalinní[atlases.muni.cz] Periostální chondrom roste na povrchu kosti, aniž by zasahoval do dřeňové dutiny.[atlases.muni.cz] Makroskopický nález: Zresekovaný chondrom je obvykle lobulárně členěný, na řezu šedobělavý nebo modrobělavý, průsvitný.[atlases.muni.cz]

  • Gastrointestinální stromální nádor

    Většina pacientů však nemá tuto trias plně vyvinutou, přičemž nejčastější kombinací je GIST a plicní chondrom.[zdravi.euro.cz] Plicní chondromy v rámci Carneyho trias jsou asymptomatické tumory objevené většinou náhodně při rtg hrudníku, kdy vzbudí podezření na metastatický proces.[zdravi.euro.cz] Carneyho trias byla v roce 1977 definována jako nefamiliární syndrom neznámé etiologie zahrnující přítomnost žaludečního GIST, plicního chondromu a extraadrenálního paragangliomu[zdravi.euro.cz]

Další symptomy