Create issue ticket

33 různé diagnózy pro Chemoterapie

 • Adenokarcinom prostaty

  Pokud to klinický stav nemocného umožní pokoušíme se jeho průběh a některé obtíže nemocného ovlivnit podáváním systémové chemoterapie.[linkos.cz]

 • Pleuropulmonální Blastom

  Neexistují pediatrické studie stran léčby karcinomu plic, léčba se opírá o postupy platné v dospělé pneumoonkologii (operace, chemoterapie, biologická léčba).[detskaonkologie.registry.cz]

 • Ependymom

  V některých případech se nádor ozařuje nebo se podává chemoterapie. Je-li přítomný otok mozku, pak se léčí jako v jiných případech (viz. příslušný článek ). Zdroje[stefajir.cz] V některých případech se nádor ozařuje nebo se podává chemoterapie. Je-li přítomný otok mozku , pak se léčí jako v jiných případech (viz. příslušný článek ).[stefajir.cz]

 • Nodulární maligní melanom

  V případě difúzních ložisek je indikována lokální chemoterapie, např. 0,04% mitomycin.[zdravi.euro.cz] Kromě několika studií chemoterapie neprokázala žádné statisticky významné ovlivnění do relapsu ani celkovou dobu přežívání.[zdravi.euro.cz] Solitární metastázy je možné řešit chirurgicky, častější jsou však mnohočetná metastatická ložiska, která jsou léčena chemoterapií nebo biochemoterapií.[zdravi.euro.cz]

 • Fibrolamelární hepatocelulární karcinom

  Zatím tedy není lokoregionální chemoterapie standardní metodou.[zdravi.euro.cz] Brachyradioterapii lze kombinovat s chemoterapií 5-fluorouracilem.[zdravi.euro.cz] Chemoterapie 5-fluorouracilem dosahuje celkové odpovědi kolem 7 %, v kombinaci s cisplatinou kolem 24 %, kombinace cisplatina s doxorubicinem až 40 % celkové odpovědi.(18)[zdravi.euro.cz]

 • Linitis plastica

  Nádor již často metastazoval (viz adenokarcinom žaludku ) a přistupuje se k chemoterapii.[wikiskripta.eu]

 • Fibrosarkom

  Radiační terapie a chemoterapie jsou také použity v léčbě. Fibrosarkom je také vzácný nádor kostí u psů. kočky U koček, fibrosarkom nastane na kůži.[cs.qwerty.wiki]

 • Hepatoblastom

  Chemoterapie výrazně zlepšila přežití pacientů s hepatoblastomem a zařadila jej ke kurabilním typům nádorů.[detskaonkologie.registry.cz] Lepší efekt je u kombinace embolizace cév a chemoterapie. Další léčba spočívá v aplikaci 95% etanolu přímo do nádoru.[nemoci.vitalion.cz] Neoadjuvantní chemoterapie je podávána s cílem: zmenšení objemu nádoru v játrech eradikace plicních metastáz eradikace extrajaterní nemoci Lokoregionální léčba Lokoregionální[detskaonkologie.registry.cz]

 • Hypertyreóza

  Pokud dostáváte chemoterapii Aranesp se používá k léčbě anémie s příznaky u dospělých pacientů s maligním nádorovým onemocněním non-myeloidního typu, kteří dostávají chemoterapii[lekarna.cz] Jedním z hlavních nežádoucích účinků chemoterapie je, že tlumí tvorbu krevních buněk v kostní dřeni. Zpočátku dochází k poklesu počtu bílých krvinek.[lekarna.cz] K poklesu počtu červených krvinek a ke vzniku anémie může dojít spíše v období na konci chemoterapie, zvláště pokud se jednalo o podávání většího množství chemoterapeutik.[lekarna.cz]

 • Nefroblastom

  Celkově adjuvantní chemoterapie probíhala 26 týdnů.[linkos.cz] Obvykle neoadjuvantní chemoterapie – 4 týdny; chirurgické odstranění celé ledviny s nádorem a regionálními uzlinami; chemoterapie – aktinomycin D, vinkristin, cyklofosfamid[wikiskripta.eu] Po jejím skončení pokračoval v adjuvantní chemoterapii opět s aktinomycinem.[linkos.cz]

Další symptomy