Create issue ticket

40 různé diagnózy pro Centrální porucha nervového systému, Myotonická dystrofie

 • Hartnupova nemoc

  Kongenitální myotonická dystrofie – respirační obtíže, hypomimie, poruchy sání, kardiomyopatie, arthrogryposa, v pozdějším věku mentální retardace, katarakta, endokrinopatie[wikiskripta.eu]

 • Leighova nemoc

  dystrofie Deficit thiaminu (úvodní symptom) Thiamin-responzivní anémie 3-metylglutakonová acidurie Dermatologie Akrocyanóza (ortostatická) EPEMA syndrom Alopecie Věk začátku[medicabaze.cz] […] tak periferního nervového systému, senzoneurální poruchy a psychiatrické symptomy.[medicabaze.cz] […] glykogensyntázy (úvodní symptom) Pompeho choroba, Danonova choroba (úvodní symptom) Propionová acidémie Poruchy respiračního řetězce (úvodní symptom) Deficit selenu Steinerova choroba myotonická[medicabaze.cz]

 • Infekční mononukleóza
  Chybějící: Myotonická dystrofie
 • Acidóza

  Obvyklé příčiny poruch acidobazické rovnováhy Respirační acidóza Snížené vylučování CO 2 Snížené dýchání (hypoventilace) následkem léků či poruch centrálního nervového systému[labtestsonline.cz] Porucha dýchání napři následkem úrazu či díky přítomnosti vzduchu mezi plícemi a hrudní stěnou (pneumothorax) Onemocění dýchacích svalů či nervů (myasthenia gravis, botulismus[labtestsonline.cz]

  Chybějící: Myotonická dystrofie
 • Chronický únavový syndrom
  Chybějící: Myotonická dystrofie
 • Vaskulitida
  Chybějící: Myotonická dystrofie
 • Paraneoplastický syndrom
  Chybějící: Myotonická dystrofie
 • Diseminovaná intravaskulární koagulace
  Chybějící: Myotonická dystrofie
 • Meningoencefalitida
  Chybějící: Myotonická dystrofie
 • Perniciózní anémie
  Chybějící: Myotonická dystrofie

Další symptomy