Create issue ticket

3 různé diagnózy pro Androblastom

Zobrazit výsledky v: Srpski

  • Syndrom polycystických ovarií
  • Androblastom

    Klinickým projevem mohou být příznaky hormonální aktivity nádorů ( estrogeny u granulozových a smíšených nádorů, androgeny u androblastomů a smíšených nádorů ).[linkos.cz] Sertoliho-Leydigův nádor (androblastom) produkuje androgeny, čemuž odpovídají klinické projevy.[wikiskripta.eu] ), větší než 5 cm, invaze do cév, mitotická aktivita, regresivní změny, aneuploidie 27 Stromální nádory (nádory se specializovaného mezodermu) Nádory ze Sertoliho buněk (androblastom[slideplayer.cz]

  • Ovariální androblastom

    Androblastom naopak většinou produkuje androgeny a tomu odpovídá klinická symptomatologie. Zásady operační léčby jsou stejné jako u epitelových zhoubných nádorů.[zdravi.euro.cz]

Další symptomy