Create issue ticket

5 různé diagnózy pro Alopecia Totalis

Zobrazit výsledky v: English

  • Spála
  • Hyperpyrexie

    Horečka je vzestup tělesné teploty (teploty tělesného jádra) nad 38 C. Hyperpyrexie je tělesná teplota nad 40 (41) C axilárně. Bývá zpravidla součástí rozvíjejícího se septického šoku s projevy centralizace krevního oběhu (chladná akra, zhoršená periferní perfuze, tachykardie). Představuje vysoký stupeň[…][wikiskripta.eu]

  • Systémový lupus erythematodes
  • Alopecie

    Alopecia totalis a alopecia universalis Alopecia totalis znamená úplnou ztrátu vlasů na hlavě, alopecia universalis má za následek úplnou ztrátu vlasů a ochlupení na celém[nanogen.cz] V některých případech alopecie areaty vygraduje v alopecii totalis, která značí ztrátu veškerých vlasů na hlavě.[akademie.inhair.cz] Vlasy mohou vypadnout na celé hlavě ( alopecia totalis ), nebo na celém těle ( alopecia universalis ).[wikiskripta.eu]

  • Chemoterapie

Další symptomy