Create issue ticket

69 různé diagnózy pro Akutní intersticiální nefritida

 • Glomerulonefritida

  […] nefritický syndrom [Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly] Patří sem:akutní:. glomerulární nemoc. glomerulonefritida. nefritida. onemocnění[uzis.cz] […] ledvin NS Nepatří sem:akutní infekční tubulo-intersticiální nefritida ( N10 ) neurčený nefritický syndrom ( N05.– ) N01 Rychle progredující nefritický syndrom [Podrobné členění[uzis.cz] Membranoproliferativní glomerulonefritida‚ typ 2. 7 Difuzní srpkovitá glomerulonefritida Extrakapilární glomerulonefritida. 8 Jiné Proliferativní glomerulonefritida NS. 9 NS N00 Akutní[uzis.cz]

 • Akutní renální selhání

  Akutní intersticiální nefritida Akutní intersticiální nefritida může vést k ARF v důsledku reakce na léky a nebo z idiopatických příčin.[wikiskripta.eu] Akutní intersticiální nefritida patogeneticky podmíněná léky patří k hypersenzitivním reakcím. V některých případech je spojena s tvorbou anti-TBM protilátek.[wikiskripta.eu] Ke stanovení diagnosy je mnohdy potřeba provést renální biopsii s charakteristickým nálezem intersticiální infiltrace s množstvím eozinofilů.[wikiskripta.eu]

 • Hyperurikemie

  U dny je prokázán zvýšený výskyt jiných onemocnění – arteriální hypertenze (60 %), hypertriacylglycerolémie (80 %), nefropatie ( urolithiáza, intersticiální dnavá nefritida[wikiskripta.eu] , akutní ledvinné selhání ).[wikiskripta.eu]

 • Akutní renální poranění

  Akutní intersticiální nefritida Akutní intersticiální nefritida může vést k ARF v důsledku reakce na léky a nebo z idiopatických příčin.[wikiskripta.eu] Akutní intersticiální nefritida patogeneticky podmíněná léky patří k hypersenzitivním reakcím. V některých případech je spojena s tvorbou anti-TBM protilátek.[wikiskripta.eu] Ke stanovení diagnosy je mnohdy potřeba provést renální biopsii s charakteristickým nálezem intersticiální infiltrace s množstvím eozinofilů.[wikiskripta.eu]

 • Selhání ledvin

  Akutní intersticiální nefritida Akutní intersticiální nefritida (AIN) zaujímá 3–15 % ze všech forem AKI způsobených léky.(19) Nejčastějšími vyvolavateli jsou antibiotika ([zdravi.euro.cz] ATN – akutní tubulární nekróza AG – aminoglykosidy AIN – akutní intersticiální nefritida ANA – antinukleární protilátky anti-GBM – protilátky proti bazální membráně glomerulu[zdravi.euro.cz] Seznam zkratek AKI – acute kidney injury, akutní poškození ledvin ACEi – inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu ARB – blokátory receptoru pro angiotenzin II ATB – antibiotika[zdravi.euro.cz]

 • Akutní intersticiální nefritida

  Terapie akutní intersticiální nefritidy se v posledních letech příliš nezměnila, a to z toho důvodu, že chybí dostatečně silná data.[medvik.cz] N10 Akutní tubulo-intersticiální nefritida Akutní:. infekční intersticiální nefritida. pyelitida. pyelonefritida K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód ( B95[uzis.cz] Title Akutní intersticiální nefritida / Oskar Zakiyanov, Jan Vachek, Eva Honsová Author Zakiyanov, Oskar, 1973- Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná[medvik.cz]

 • Uveitida

  Zánět uveálního traktu. Může postihovat duhovku (iritis), řasnaté těleso (cyklitis), cévnatku (chorioiditis). Může postihovat: · duhovku ( iritis ), · řasnaté těleso ( cyklitis ), · cévnatku ( chorioiditis ). Přední uveitida postihuje duhovku ( iris ), většinou však také přední část řasnatého tělesa ( iridocyklitis ).[…][medicabaze.cz]

 • Akutní katarální tonzilitida

  Terapie akutní intersticiální nefritidy se v posledních letech příliš nezměnila, a to z toho důvodu, že chybí dostatečně silná data.[medvik.cz] Klíčová slova akutní intersticiální nefritidaakutní poškození ledvin • alergická reakce • lékové postižení ledvin • kortikosteroidy Summary Zakiyanov, O., Vachek, J., Honsova[zdravi.euro.cz] Title Akutní intersticiální nefritida / Oskar Zakiyanov, Jan Vachek, Eva Honsová Author Zakiyanov, Oskar, 1973- Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná[medvik.cz]

 • Akutní selhání ledvin s oligurií

  Akutní intersticiální nefritida Akutní intersticiální nefritida může vést k ARF v důsledku reakce na léky a nebo z idiopatických příčin.[wikiskripta.eu] Akutní intersticiální nefritida patogeneticky podmíněná léky patří k hypersenzitivním reakcím. V některých případech je spojena s tvorbou anti-TBM protilátek.[wikiskripta.eu] Ke stanovení diagnosy je mnohdy potřeba provést renální biopsii s charakteristickým nálezem intersticiální infiltrace s množstvím eozinofilů.[wikiskripta.eu]

 • Sjögrenův syndrom

  Sjögrenův syndrom je klasické autoimunitní onemocnění. Vyvolávající faktor není známý. Sjögrenův syndrom je typičtější pro ženy, ale může se objevit i u mužů. Vyskytuje se buď sám, nebo společně s jinými autoimunitními nemocemi. Sjögrenův syndrom postihuje převážně ženy – na devět takto nemocných žen připadá[…][autoimunitni-onemocneni.zdrave.cz]

Další symptomy